MAM GŁOS!

czyli warsztat ekspresji głosowej


Głos to nie tylko narzędzie komunikacji.

Głos to nasza wizytówka. Po głosie poznajemy znajomego, gdy odbieramy telefon, w głosie można wyczytać emocje człowieka, które nieraz są inne, niż te deklarowane słowami. Często też reakcje głosowe poprzedzają słowa - prościej jest nam coś wykrzyczeć, westchnąć, mruknąć, niż ujmować to w zdania.

Często nie pozwalamy sobie krzyczeć, czując się niepewnie mówimy cicho, blokujemy siebie. Głos jest immanentną częścią nas, lecz żeby go dobrze używać, trzeba go najpierw poznać i zrozumieć. Zapraszam na grupowe zajęcia na których będziemy poznawać swój głos.


W pierwszej części zajęć będziemy badać, skąd pochodzi nasz głos, jak się rodzi, będziemy słuchać siebie, słuchać innych, tworzyć interakcje naszych głosów. Będą to ćwiczenia pozwalające na zrozumienie narzędzia, jakim jest głos.

Wielu ludzi twierdzi, że nie potrafi śpiewać. A przecież mowa jest dokładnie tym samym, co śpiew - jest rytmiczna, ma swoją melodię, tempo, wysokość. Podczas zajęć będziemy mogli odkryć, że tak, jak świat składa się z dźwięków i melodii, tak i człowiek jest z nich zbudowany, i finalnie: że śpiew jest zakorzeniony w człowieku. Dobroczynne działanie muzyki nie kończy się na fizjologicznych skutkach, lecz prowadzi ku ekspresji, harmonii, świadomości oraz integracji, tak wewnętrznej jak i społecznej. Po zaprzyjaźnieniu się ze swoim głosem, spróbujemy odnaleźć w sobie indywidualne melodie a także wyrazić je, a potem połączyć w całość, tworząc wspólnotę dźwięków, głosów i ludzi.


Uwieńczeniem każdych zajęć będzie nauka conajmniej jednej tradycyjnej pieśni ludowej lub pieśni kręgowej - sięgniemy do korzeni by zbadać użyteczność pieśni jako sposobu ekspresji i wyrażania uczuć, sposobu przekazywania wartości (pieśń jako źródło mądrości ludowych), czy jako metody tworzenia interakcji międzyludzkich, budowania wspólnoty.


Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą poznać ponadczasowy sposób opowiadania o świecie, a także wyrażania siebie i swoich emocji. Celem zajęć jest nie tyle nauczenie technik głosowych, co uwrażliwienie uczestników na dźwięki, a przez to uwrażliwienie na siebie i drugiego człowieka, a w efekcie - wzrost pewności siebie i umiejętności wyrażania swojego zdania oraz zajmowania swojego miejsca w świecie.

Wiem o czym mówię, w 2013 roku ukończyłam studia pedagogiczne napisaniem pracy magisterskiej pod tytułem "Śpiew biały w procesie kształtowania tożsamości jednostkowej i wspólnotowej". Praca dostępna jest ONLINE.